El ve üst ekstremitenin başlıca fonksiyonları; ulaşmak, tutmak, kavramak, taşımak ve bırakma ile ilgili günlük yaşam aktiviteleri yerine getirmektir. Bu kapsamda el fonksiyonlarının normal çalışması yaşamımız için önemlidir. Türkiye’de el cerrahisinin gelişmesiyle birlikte el rehabilitasyonu uygulamaları giderek önem kazanmıştır.

fleksör ve ekstensör tendon yaralanmaları, sinir yaralanmaları ve sıkışmaları, ezilme yaralanmaları, el bileği, ön kol, dirsek ve kol kırık ve çıkıkları, yumuşak doku yaralanmaları, üst ekstremite artroplastileri, amputasyonlar, ve replantasyon cerrahisi yapılan hastalar, romatoid artrit, osteoartrit ve üst ekstremiteyi etkileyen diğer romatizmal hastalıklar, dupuyturen kontraktürü, tetik parmak, diabetik el, kompleks bölgesel ağrı sendromu ve spastik el gibi el problemleri olan kişiler tedavi edilmektedir.