Tedavi Edilen Hastalıklar

  • Seebral palsi
  • Spina bifida
  • Brakiyal pleksus yaralanmaları
  • Geişim Geriliği
  • Omurilik yaralanmaları
  • Kas-iskelet hastalıkları
  • Kafa travmaları
  • Yürüyüş bozuklukları
  • Spastisite tedavisi

Serebral palsi, spina bifida, genetik bozukluklar, kas hastalıkları gibi birçok farklı hastalık çocuğun normal fiziksel ve mental gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıklarda kasların kontrol ve koordinasyonunda sorunlar oluşur. Bunun yanı sıra görme, konuşma, yutma gibi fonksiyonların bozuklukları da eşlik edebilir.

Çocuk fizyoterapisi yada çocuk rehabilitasyonu kapsamında doğum öncesi, doğum sırasında yada doğum sonrasında ortaya çıkan, çocuğun fiziksel ve mental gelişimini kısıtlayan hastalıklar (örn: serebral palsi, spina bifida, inme, genetik bozukluklar, kas hastalıkları vb.) değerlendirilmektedir.

Bu hastalıklarda kasların kontrol ve koordinasyonunda sorunlar oluşur. İlerleyen zamanlarda kas-iskelet sisteminde ikincil hasarlar (kontraktür gibi) ortaya çıkabilir. Kas-iskelet sistemi bozukluklarının yanı sıra görme, konuşma, yutma ve bilişsel fonksiyonlarda bozukluklar da eşlik edebilir.

Pediatrik rehabilitasyon merkezimizde, çocuğun yaşına uygun yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel becerilerin kazandırılması hedefleyerek, erken dönemde tedavi başlanması ile bütüncül bir yaklaşım sergilenmektedir. Yaşıtlarına ve hastalığına uygun hedefler koyarak, hastanın başını dik tutması, oturması, emeklemesi, yürümesi, el kavraması gibi fonksiyonlarının kazanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Pediatrik rehabilitasyon merkezimizde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı, çocuk fizyoterapisti, psikolog ve gerektiği durumlarda ilgili branş hekimleri ile birlikte hastalar bütüncül olarak değerlendirilip, tedavi edilmektedir.