Ortopedik hastalıklar, spor sakatlıkları, sporcu rehabilitasyonu ve sporcu psikoloğu alanlarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından hizmet veren; meydana gelmiş bir spor yaralanmasının yada ortapedik rahatsızlığının tanı ve tedavi aşamasını, cerrahi öncesini ve cerrahi sonrasındaki tüm süreçleri en iyi şekilde yöneten, hasta memnuniyetini hedef alan bir program oluşturulmaktadır.