Tanı ve Teşhis Ünitemizde, Merkezimiz ile anlaşmalı kuruluşlardaRadiology

 • Laboratuvar
 • Röntgen
 • MR
 • Tomografi
 • Ultrason
 • Doppler
 • Mamografi
 • EMG
 • EFG
 • Gastroskopi
 • KolonoskopiLabaratuvar_ihitiyaclarinizin_Hepsi_slidergalerisi_1041429

Hizmetleri sunulmaktadır.