Üroloji nedir?

 

Üroloji, kadınlardaki boşaltım sistemiyle ve erkeklerdeki üreme-boşaltım sistemiyle uğraşan bir tıp dalıdır.

Nüfus yaşlandıkça ürolojik hastalıklar daha da yaygınlaşmaktadır.

 

Ürolojik hastalıklar nelerdir?

 

 

Ürolojik hastalıklar yapıları itibarıyla çok farklılık gösterebilir.

Ürologlar, idrar yollarının bütün işlevlerini göz önünde bulundururlar ve hem ameliyat yapmak hem de tıbbi tedavi uygulamak üzere eğitilmişlerdir.

Ürologlar genellikle üroloji dahilindeki daha dar bir alanda, örneğin ürolojik kanser konusunda uzmanlaşırlar.

 

Ürolojik hastalıklar arasında şunlar bulunur:

 

-Böbrek ve üreter taşları

-Aşırı aktif mesane semptomları

-Selim prostat büyümesi

-Noktüri

-Böbrek kanseri

-Noktüri-Prostat kanseri

-Cinsel işlev bozukluğu

-Mesane kanseri

Testis kanseri

-İdrarını tutamama

-Üreteral kanser

-Ürolojik enfeksiyonlar